Specialklasser

Katrinebjergskolen har en lang tradition for specialklasser. Antallet af klasser er pt. 8. Alle klasser er bemandet med en pædagog og en lærer i samtlige lektioner, og elevtallet i klasserne er ca. 7.

Eleverne til specialklasserne visiteret af PPR, der således sammensætter klasserne.

Fordelen ved en større specialklasserække er bl.a. at det giver mulighed for et samarbejde flere klasser imellem. Særligt i udskolingsklasserne arbejdes på tværs af flere klasser. Disse klasser kaldes "ungdomsklasserne" og kan rumme elever på flere klassetrin. I  klasserne arbejdes med forskellig holddeling ud fra forskellige principper. Der arbejdes således målrettet på, at så mange elever som muligt tager folkeskolens afgangsprøve i flest mulige fag.

Grundlæggende arbejdes der pædagogisk ud fra tanken om, at " børn gør hvad de kan". Det betyder, at ansvaret for forandring ligger hos de voksne.

Fælles for de elever, der visiteret til skolen er, at de alle har svært ved at danne overblik, og begå sig fagligt og / eller socialt i større sammenhænge. Derfor arbejdes der í alle klasser med en struktureret hverdag, faste rutiner, klare aftaler og tydelige voksne.

 

For nærmere information - kontakt:

Brita Jensen, Afdelingsleder for Specialklasser

Telefon: 21 26 81 17 - Mail: [email protected]