NEST på Katrinebjergskolen

I august 2016 startede vi på Katrinebjergskolen i samarbejde med PPR et helt nyt tiltag i forhold til inklusion. Vi startede to Nestklasser. 

 

Nest, der på engelsk betyder rede, er startet på Manhatten i New York, for 14 år siden. Herfra har Nest bredt sig til hele staten New York, og nu, som det første sted udenfor USA, på Katrinebjergskolen i Århus.

Nest arbejder ud fra tanken om, at børn er mere ens end forskellige, og som vi siger på Katrinebjergskolen, gør børn hvad de kan, så de der kan gøre noget andet, er de voksne. Og det gør man i en Nestklasse. Ingen er integreret i noget, der er skabt til nogle andre, derimod er alt det, der foregår i og omkring Nestklassen det, der er godt for alle.

I en Nestklasse går 4 elever, der er visiteret til specialklasse og diagnosticeret med autisme ( ASF), sammen med 12 almindelige, neurotypiske distriktsklasseelever. I alle lektioner er der to lærere, der ligeværdigt forestår undervisningen.

 

Nest er bygget op af fire dele:

 

Klasserummet

Bl.a. indretning, visuel støtte, og samarbejde de voksne imellem samt klasserumsstartegier, der understøtter alt det, der foregår både socialt og fagligt.

 

Samarbejdsstrukturer

Der samarbejdes tæt i teamet omkring de to klasser fx om co-teaching, og om planlægning af undervisningen. Der arbejdes ligeledes tæt sammen med PPR omkring generel support. To psykologer deltager desuden i en del af den særlige undervisning af eleverne med ASF, ligesom de deltager i Nestteamets ugentlige teammøder. 

 

Samarbejde med forvaltning

Da det kræver støtte og vilje oppefra i systemet at gennemfører Nest fx i forhold til samarbejdet med PPR samt eksempelvis klassestørrelser.

 

Det filosofiske grundlag

Er bl.a. arbejdet med forståelse af og viden om børn med ASF samt børns udvikling i almindelighed. Hele tilgangen til og forståelsen af børnene og af, hvordan man arbejder med forskellige problemfelter på en positiv og anerkendende måde ligger bag alt arbejdet i en Nestklasse, fra teamet omkring klassen, til skoleledelsen og PPR.

 

Nest handler således hovedsagelig om de rammer, der giver den bedst tænkelige undervisning, men ikke mindst om forståelsen af og tilgangen til alle elever. Nest er således meget mere end det, man kan se, fx visuel støtte og klasserummets indretning. Samarbejdet i teamet foregår i en fastlagt ramme ligesom tilgangen til forskellige problemstillinger. Nest fortæller ikke, hvordan der skal undervises, kun i hvilke rammer og med hvilken baggrundsforståelse.

 

Personale, ledelse og PPR er gennem et helt år inden starten i 2016, blevet uddannet via universitetet i New York. Det samme gælder det team, der skal starte de nye kuld Nestklasser til august 2017. Sideløbende arbejdes der i samarbejde mellem Katrinebjergskolen og PPR på en dansk model for uddannelse af personale på Katrinebjergskolen og andre steder i og udenfor Aarhus kommune.