Velkommen til Katrinebjergskolens 5. - 9. klasse: Fase 2


Der sker forandringer for eleverne, når de bevæger sig fra skolens Fase 1 til Fase 2. Forandringer som både har med nye fag og nye fokusområder at gøre.

 

For hele Katrinebjergskolen er det visionen at skabe dannede, livsduelige børn og unge, der bliver så dygtige, som de kan.

I Fase 2 på Katrinebjergskolen arbejder vi med det pædagogiske udgangspunkt og fokus, at det er vores fundamentale opgave at give alle børn og unge muligheden for at opleve sig selv som værende en del af forskellige fællesskaber.
For at vi kan lykkes med det, har vi det udgangspunkt, at læring og trivsel er sider af samme sag, og at der derfor altid vil være fokus på at forsøge at skabe en skoledag, som tilgodeser begge dele.

Vores mål, for vores elever, er, at de alle kommer videre fra Katrinebjergskolen med oplevelsen af, at de har været værdifulde deltagere i et fællesskab, og at de bliver i stand til at komme videre i den ungdomsuddannelse, de ønsker sig og passer til. Gennem høje faglige krav og fagligt kompetente lærere, ønsker vi at gøre eleverne så fagligt dygtige, som de evner og styrke deres livsduelighed.

 

Hverdagen i Fase 2 består af flere forskellige dele, som alle har til formål at understøtte ovenstående. Herunder er et udsnit:

  • To-lærerordning – vi har omlagt understøttende undervisning til to-lærertimer. Det har vi, fordi vi på den måde kan arbejde fokuseret med både holddeling, elevsamtaler og co-teaching.

  • Læring gennem it - alle elever i Fase 2 får udleveret en cromebook, når de begynder i 5. klasse. Det gør de, fordi vi tror på, at læring gennem it kan understøtte en anderledes og varieret undervisning, samtidig med at det giver rigtig gode betingelser for, at eleverne kan samarbejde og dele viden og arbejdsprocesser med hinanden og deres lærere.

  • Undervisning foregår primært digitalt.

  • Fokus på læringsrummet – vi istandsætter løbende klasselokaler med fokus på, hvordan de fysiske rammer har betydning for læring.

  • Deltagelse i meningsfulde motiverende processer - f.eks. konkurrencer af forskellig karakter og i forskellige fag

  • MOT – vi har som skole indgået et samarbejde med MOT Danmark og uddanner i skoleåret 17/18 3 MOT-coaches. MOT hjælper eleverne med at sætte fokus på at kunne tage de rigtige valg i deres liv, så muligheden for at opnå deres drømme bliver endnu større.

  • Sammarbejde med ungdomsuddannelser - vi samarbejder bl.a. med Risskov Gymnasium og HHX om Junior Talent, som giver vores fagligt stærke elever mulighed for at deltage i 5 hele temadage på en af ungdomsuddannelserne.

  • Lejrskoler både i 6. og 8. klasse - fordi det bl.a. er med til at styrke det sociale fællesskab, der dagligt er i fokus og at sikre et godt læringsmiljø.

 

Nye fag i Fase 2

De nye fag, som eleverne møder i Fase 2, er: tysk/fransk, som de skal vælge fra 5. klasse. Fysik/kemi, geografi og biologi afløser natur og teknologi fra 7. klasse og fra 8. klasse bliver samfundsfag en del af skemaet. Derudover får eleverne fra 7. klasse valgfag. Valgfag foregår på tværs af 7. – 9. klasse og giver mulighed for bl.a. fag som yoga, spansk og billard.

 

Vi ruster eleverne til skoleliv og livet generelt

Vi møder eleverne i øjenhøjde og skærper deres fokus på den faglighed, de arbejdsvaner og den selvstændighed, der kræves i forhold til at træffe deres valg af ungdomsuddannelse, men i særdeleshed i forhold til at kunne træffe gode valg i livet generelt. Det er således et fokusområde i Fase 2 kontinuerligt at ruste eleverne til at blive klar såvel fagligt, socialt som personligt til at forlade Katrinebjergskolen efter 9. klasse.