Fase 1: 0. - 4. klasse

Velkommen til Katrinebjergskolens 0. - 4. klasse: Fase 1

Det er et af de store skift i børnenes liv, når de starter i skole og forlader børnehavens dagligdag og rutiner. De starter et liv med faste mødetider og et skema der skal følges. I fase 1 går læring og leg i hånd med hinanden, der skal læres både gennem hoved og krop. Skolelivet kræver færdigheder til at være en del af et fællesskab, at kunne regulere sig selv og vente på tur.
 

For hele Katrinebjergskolen er det visionen at skabe dannede, livsduelige børn og unge, der bliver så dygtige, som de kan. I Fase 1 på Katrinebjergskolen arbejder vi med det pædagogiske udgangspunkt og fokus, at det er vores opgave at give alle børn og unge muligheden for at opleve sig selv som værende en del af forskellige fællesskaber.


For at vi kan lykkes med det, har vi det udgangspunkt, at læring og trivsel er sider af samme sag, og at der derfor altid vil være fokus på at forsøge at skabe en skoledag, som tilgodeser begge dele. Vores mål, for vores elever, er, at de alle får en oplevelse af, at de er værdifulde deltagere i et fællesskab. Gennem høje faglige krav og fagligt kompetente lærere, ønsker vi at gøre eleverne så fagligt dygtige, som de evner og styrke deres livsduelighed.

Hverdagen i Fase 1 består af flere forskellige dele, som alle har til formål at understøtte ovenstående. Herunder er et udsnit:

  • To-voksenordning –  hver klasse fra 0. kl.-3. kl. har en klassepædagog fra SFO, som deltager i ca. 15 lektioner ugentlig. 4. klasserne har omlagt understøttende undervisning til 2-lærertimer. Det har vi, fordi vi på den måde kan arbejde fokuseret med bl.a. holddeling, elevsamtaler og co-teaching.

  • Læring gennem bevægelse – eleverne vil i dagligdagen have undervisning som har fokus på læring gennem bevægelse både i klasserummet og på skolen andre arealer. Det har vi, fordi elever lærer på forskellige måde.

  • Fokus på læringsrummet – vi istandsætter løbende klasselokaler med fokus på, hvordan de fysiske rammer har betydning for læring.

  • Deltagelse i meningsfulde motiverende processer – f.eks. samarbejdes der med musikskolen om instrument undervisning i 4. kl., MOMU om undervisning på museet.

  • Nest – vi har som skole indgået et samarbejde med PPR, New Yorks skolevæsen og Steinhard University NYU) om NEST klasser med færre elever og elever med autisme spektrum forstyrrelser. Dette betyder at vi som skole har særlige NEST klasser, men også at skolen generelt arbejder for at alle fællesskaber er anerkende og rumlige.

  • Sammarbejde med børnehaverne - vi samarbejder med området institutioner om den gode skolestart, sommerfest og institutionerne bruger biblioteket m.m.

  • Lejrskole i 3. klasse - fordi det bl.a. er med til at styrke det sociale fællesskab, der dagligt er i fokus og at sikre et godt læringsmiljø.

SFO