LÆSEBÅND: 3 uger med 20 minutters morgenlæsning...

 • 03-03-2015
  15:30-19:30
  Kursus for de kommende elevmæglere · 0A · 0B · 0C · 1A · 1B · 2A · 2B · 2F · 3A · 3B · 3F · 3G · 4A · 4B · 5A · 5B · 5F · 6F · 6G · 6X · 6Y · 7A · 7B · 8F · 8G · 8H · 8X · 8Y · 9F · 9G · 9X · 9Y · 6FX · 8FX
  1
 • 04-03-2015
  15:00-16:00
  Book Heidi Hedin og John Blæsbjerg til samtale onsdag d. 4. marts · 1B
  1
 • 04-03-2015
  15:00-16:00
  Book Laila Toft til samtale · 5F
  1
 • 04-03-2015
  15:00-16:30
  Samtaler med Jette Bredlund · 9F · 9G · 8F
  1
 • 04-03-2015
  15:00-16:45
  Book Tina Leth til skolehjemsamtaler · 8Y · 9X
  1
 • 04-03-2015
  15:00-17:00
  Skole-hjem samtaler ·
  1
 • 04-03-2015
  15:00-17:00
  Samtaler Mette Birk Munthe · 9F · 7A · 8F · 9G
  1
 • 04-03-2015
  15:00-17:00
  Book Annette Harrit til skolehjemsamtale · 6Y · 4B
  1
 • 04-03-2015
  15:00-17:00
  Skolehjemsamtale -marts -Peter · 0C
  1
 • 04-03-2015
  15:00-17:00
  Skole-hjemsamtaler · 0C
  1
 • 04-03-2015
  15:00-17:00
  Samtaler Mette Birk Munthe · 9F · 7A · 8F · 9G
  1
 • 04-03-2015
  15:00-17:00
  Samtaler ved Nikolaj Eskelund · 7A · 8X
  1
 • 04-03-2015
  15:00-17:00
  Book Tina Leth til skolehjemsamtaler · 9X · 8Y
  1
 • 04-03-2015
  15:00-17:00
  Book samtaler ved Mikael Madsen · 7B · 9Y
  1
 • 04-03-2015
  15:00-17:00
  Helle Adelkvist · 9Y
  1
 • 04-03-2015
  15:00-17:00
  Book Ulla Lund Jespersen · 4B · 9Y · 9X · 8Y · 8X · 7B · 7A
  1
 • 04-03-2015
  15:00-17:00
  Lene Kathrine Jensen · 7A · 7B · 9Y · 9X
  1
 • 04-03-2015
  15:00-17:00
  Samtaler 4. marts 2.f · 2F
  1
 • 04-03-2015
  15:00-17:00
  Book Trine Hvillum til samtale · 2A · 4A
  1
 • 04-03-2015
  15:00-17:00
  Book Mads Dahlstrøm til samtale · 4A · 3A
  1
 • 04-03-2015
  16:00-17:00
  Book John Blæsbjerg til samtale · 2B
  1

Besøgstæller

200460
 • ikon
  John Grydholt Blæsbjerg den 22-02-2015

  Fastelavn er mit navn........
 • ikon
  Christian Hyltoft Hellum den 18-02-2015
  Kære alle

  4. årgang var den 16. februar på Aros til Kultur- og Undervisningsministeriets konference.
  Eleverne var inviteret til, at lave en musisk indslag. 
   
  Se vedhæftede youtube-video.
   
  Der er også flotte billeder på Facebook/aarhusmusikskole.

  Venlig hilsen
  Christian Hellum
   
 • Michael Blom den 17-02-2015
  Kære børn og forældre i kommende 0. klasse
   
   
  I inviteres til Åbent hus i 0. klasselokalerne den 18/3 2015 mellem kl. 16-17:30
   
  Der vil være lejlighed for at hilse på børnehaveklasselærerne, SFO pædagoger og skolens ledelse samt at se jer omkring i lokalerne.
   
  Vi byder på en kop kaffe, vand og frugt og håber, at I vil benytte jer af muligheden for at komme og lære skolen bedre at kende. Ledelsen vil kort orientere om skolereform, kommende arrangementer og skoleopstarten kl. 16:30, mens børnene er ude i klasserne og lave ”skoleopgaver”.
   
  Vi glæder os til at byde jer velkommen på Katrinebjergskolen.
   
   
   
  Med venlig hilsen
   
   
   
  Christian Hellum                    Mads Frølund                  Michael Blom
  Skoleleder                               Afdelingsleder                Afdelingsleder               
   
 • ikon
  Christian Hyltoft Hellum den 03-02-2015
  Kære alle
  I weekenden oplevede jeg endnu en gang, at medierne omtalte skolereformen. Langt de fleste i undersøgelsen, over 70%, var positive, men fokus kom til at rette sig imod det der ikke dur.

  Måske drejer det sig om kommunikation. For når der bygges nye motorveje, ved vi alle, at det tager år med bøvl og ventetid. Vi holder det ud, og er glade for beskederne om hvor lang en strækning der arbejdes på mv.

  På Katrinebjergskolen arbejder vi intenst med at realisere reformen. Meget gør vi rigtig godt, men som vi løbende fortæller om, bliver vi også klogere/bliver opmærksomme på mangler.
  Som eksempel kan nævnes "Bevægelse". Bevægelse kan være en del af fagene, bevægelse kan ske i form af "brain-breaks" i undervisningen, bevægelse kan ske i den understøttende undervisning og bevægelse kan have sin egen position- f.eks. som bevægelsesbånd.

  Vi kunne ud af "Temperaturmålingen" læse, at vi ikke alle steder var lige skarpe på hvordan "Bevægelse" indgår i skoledage. Det har medført, at vi afholder fælles personalemøde med "Bevægelse" som eneste tema, der afholdes kursus i maj med instruktører udefra, vi har indkøbt materiale mv.

  Samtidig med at vi tager opmærksomheden alvorligt, laver lærere og pædagoger på Katrinebjergskolen et fantastisk stykke arbejde. Nedenfor kan I læse et eksempel.

  Venlig hilsen
  Christian Hellum  Bevægelse i 5.a
  I 5.a dækkes 25 ud af 35 timer af de to klasselærere. Derfor koordineres den 45 min daglige bevægelse imellem dem, og ligger fortrinsvis i engelsk, dansk og matematiktimerne.
  Her er et eksempel på, hvordan bevægelse i engelsk kan foregå i en 5. klasse:
  Tillægsord i bevægelse:
  5 hold står i hver deres kø, i den ene ende af skolegården. I modsatte ende står læreren med en bunke kort med tillægsord bøjet i 1., 2. og 3. grad. Aktiviteten går ud på, at holdene skal samle så mange ”stik” som muligt! Et ”stik” kan f.eks. være: good, better, best eller beautiful, more beautiful, most beautiful.

  Hvert hold slår med en terning på jorden, og hvert udfald har en regel tilknyttet. Slår en elev en etter, må de hente ét tillægsord hos læreren. Slår de en toer, må de hente to tillægsord. Slår de en femmer, må de bytte 1-3 tillægsord til 1-3 nye. Slår de en sekser, skal hele holdet løbe en omgang i skolegården. 

  Alle hold står op ad en væg i skolegården, hvorpå de skal hænge tillægsordene op med ”lærertyggegummi”, i takt med at de henter dem hos læreren. Alle ord er synlige for eleverne på holdene, og de kan tale sammen om ordene mens de skiftes til at hente. Aktiviteten slutter, når der ikke er flere tillægsord at hente, og derefter tælles op, hvor mange ”stik” holdene har fået, og hvem der har fået flest. Hvis der er tid, har vi bygget en yderligere afslutning på, hvor de må bytte indbyrdes i grupperne.

  Eleverne i 5.a har mange gode ideer til bevægelsesaktiviteter, og nogle gange har vi brugt nogle timer på, at de gruppevis finder på bevægelse i eks. matematik eller engelsk til hinanden, indenfor et overordnet fagligt begreb. Når de har udviklet en leg, præsenterer de den for klassen, og der diskuteres om den vil virke, hvordan den kan laves lettere eller sværere, eller hvilke faldgrupper der kan være i ideen. Derefter prøves den af. I foråret er det planen, at vi skal lave matematikbevægelsesaktiviteter for vores venskabsvenner i 0. klasse. Her skal 5. klasses eleverne sætte sig ind i, hvad 0. klasser kan, hvad de skal lære og hvordan de kan bruge det i en matematikaktivitet.

  Min egen vurdering og oplevelse af bevægelse i fagene i min 5. klasse, er at alle eleverne er glade for det. Har bevægelse været planlagt på dage hvor regnen siler ned udenfor klasseværelset, foretrækker de alligevel at følge planen fremfor at have undervisning i klasseværelset. I forhold til forberedelse af bevægelse i fagene, er det for mig ikke ideerne der er mest tidskrævende, men alle de praktiske ting med at få lavet kort, og f.eks. laminere dem, og i det hele taget producere materialer som kan genbruges. Det håber jeg, jeg bliver bedre til at få sat i system fremadrettet, da det for nuværende er meget tidskrævende.
 • ikon
  Christian Hyltoft Hellum den 30-01-2015
  Kære alle

  På skolens hjemmeside, Skoleliv/Skolebestyrelse/Principper, kan I læse de nyeste principper. Det drejer sig om:
  * Den understøttende undervisning
  * Forældrenes ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem
  * Holddannelse
  * Skolens samarbejde med lokalsamfundet
  * Adgang til i begrænset omfang at opfylde undervisningspligten i en musikskole eller idrætsforening.
  * Værdiregelsæt

  Venlig hilsen
  Christian Hellum