Statsministeren besøger Katrinebjergskolen.

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Besøgstæller

128783
 • Dorte Faurschou Hertz den 23-09-2014

  Kære forældre

  Børn og unges sundhed og trivsel er et vigtigt anliggende. I Aarhus gennemfører skolerne hvert år en trivselsundersøgelse blandt alle skoleelever. Undersøgelsen gennemføres i uge 40.

  På skolerne bruges resultaterne fra trivselsundersøgelsen i de enkelte klassers arbejde med sundhed og trivsel. I forvaltningen følges udviklingen i sundhed og trivsel på skole- og kommuneniveau.

  I år ændres trivselsundersøgelsen fra at være i papirform til at være elektronisk. Med indførelsen af en elektronisk undersøgelse vil dit/jeres barns besvarelse, som hidtil være anonym i forhold til skolen. Børn og Unge vil analysere de indsamlede besvarelser til statistiske formål, hvor data kobles med andre registre. Resultaterne af disse analyser formidles dog udelukkende på et niveau, hvor de enkelte børns svar ikke kan identificeres.

  Med den elektroniske undersøgelse er der i lovgivningen krav om, at I som forældre skal have mulighed for at framelde jeres barn til undersøgelser. Dette kan gøres via forældreintra. Vi håber, at I som forældre fortsat vil bakke op om trivselsundersøgelsen – da det er et vigtigt redskab for arbejdet med sundhed og trivsel blandt børn og unge.

  Med venlig hilsen

  Skolerne i Aarhus Kommune og Børn og Unge, Pædagogisk Afdeling, Sundhed og Trivsel

 • ikon
  Christian Hyltoft Hellum den 13-09-2014
  Kære alle.

  Fra skoleårets start har vi indgået et samarbejde med Aarhus Musikskole.
  Aftalen er, at to undervisere fra Musikskolen står for undervisningen på 4. årgang.
  Målet er, at eleverne lærer at spille et instrument. I dette tilfælle violin eller tværfløjte.
  Ideen bygger på erfaringer fra England.
  I linket kan I se, hvor lang eleverne er nået på de første uger.

  Venlig hilsen.
  Christian Hellum
 • ikon
  John Grydholt Blæsbjerg den 10-09-2014

  1. B arbejder med tablets i dansk og matematik  smiley
 • ikon
  Mogens Jensen den 04-09-2014
                                  FREDAGSTILBUD !!                  SKOLESKAK !!!! 

  Efter sidste års store succes med skoleskak fortsætter vi nu på skakslagmarken !!! 

  Vi spiller skak i projektlokalet, også kaldet tørbilledkunst, som ligger ved siden af musiklokalet, i tidsrummet 14.00- 15.30. Dette tilbud gælder alle børn på Katrinebjergskolen.
  Husk at framelde lektiehjælpen på intra, til den lærer der har lektiehjælpen.

  Vel mødt og med venlige hilsner

  Mogens Jensen
 • ikon
  John Grydholt Blæsbjerg den 23-09-2014

  I naturfestivalsugen laver 6. X undervisning for 1. B i klimamålinger.
 • ikon
  Kamma Rasmussen den 22-09-2014
                               
  I denne uger arbejder mange af Katrinebjergskolens elever med at måle vejret og se på, hvordan fremtidens klima bliver. Store og små arbejder sammen. Skolen har fået penge til ekstra udstyr hertil af Nordea-fonden.
   
   
   
   
 • Kamma Rasmussen den 15-09-2014
                           
  TV2OJ fra Statsministerens besøg på Katrinebjergskolen


  Billeder og video fra besøget:
  http://www.b.dk/nationalt/en-rigtig-statsminister-krammer#slide-5
  http://stiften.dk/webtv/helle-for-en-selfie-med-statsministeren
  Se evt også linket her: